Höjer plus-notering och garantipris samt minskar fettavdragen

Skövde Slakteri AB och Gudruns-gruppen höjer plus-notering och garantipris på gris med 50 öre/kg samt minskar fettavdragen på feta grisar from vecka 40.

Skövde Slakteri och Gudruns-gruppen upplever förnärvarande mycket god efterfrågan på svenskt griskött från våra kunder och konsumenter.

Vår uppfattning är att svensk griskött i form av Duroc- och Guldgris fritt från antibiotika, MRSA, salmonella och med knorren kvar på grisen är mycket uppskattat hos våra konsumenter. Vi har därmed kunnat höja priserna till kund from vecka 40.

Eftersom Skövde Slakteri AB/Gudruns-gruppen eftersträvar och är måna om ett gott och långsiktigt samarbete med våra grisproducenter höjer vi priset till dem i samma nivå. Vi höjer därför vår plus-notering i ett första steg med 50 öre/kg from vecka 40.

För att ytterligare understryka samarbetet med slakteriets grisleverantörer och att det ska komma alla till del höjer vi även vårt s.k. garantipris med 50 öre/kg från 15 kr till 15,50 kr/kg.

Skövde Slakteri och Gudruns-gruppen har också efter moget övervägande beslutat att minska fettavdraget på feta grisar. Våra minskade fettavdrag förbättrar grispriset med ca 15 öre/kg för våra grisproducenter. Orsaken är att våra Guldgrisar och Duroc-grisar blir allt köttigare samt marmorerade och vårt griskött är nu av absolut högsta ätkvalitet.

Vi vill med förändringen tydliggöra den optimism och framtidstro avseende såväl efterfrågan som prisnivå Skövde Slakteri och Gudruns-gruppen upplever inför 2015.


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö